โพลคนหนุนหยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจ-เน้นอยู่บ้าน

SASITHORN

สวนดุสิตโพล เผย คนหนุนหยุดยาวกระตุ้น ศก. ส่วนใหญ่เน้นพักผ่อนอยู่บ้าน ขณะก่อนโควิดระบาดออกเดินทางท่องเที่ยว

 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,447 คน เรื่อง วันหยุดของคนไทยระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ระบุ ไทยมีวันหยุดเหมาะสม รองลงมาร้อยละ32.34 ระบุ มีมากเกินไปร้อยละ 14.38 ระบุ มีน้อยเกินไป

เมื่อถามว่าประชาชนให้ความสำคัญกับวันหยุดในช่วงเทศกาลใดมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 81.30 ระบุ วันขึ้นปีใหม่ รองลงมาร้อยละ 76.56 ระบุ วันสงกรานต์ ร้อยละ48.37 ระบุ วันพ่อ/วันแม่ ร้อยละ 34.99 ระบุ วันเข้าพรรคษา/ออกพรรษา

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่ประชาชนทำในวันหยุด พบว่า ร้อยละ 73.39 ระบุ พักผ่อน รองลงมาร้อยละ 70.69 ระบุ อยู่กับครอบครัวร้อยละ 52.81 ระบุ ทำความสะอาดบ้าน

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงกิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดแล้วเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 พบว่า ร้อยละ58.95 ระบุ เดินทางท่องเที่ยวรองลงมาร้อยละ 52.06 ระบุ ไปห้างสรรพสินค้า/ตลาด ร้อยละ 50.80 ระบุ ไปสงสรรค์/ไปงานรื่นเริง

พร้อมกันนี้ ประชาชนร้อยละ79.78 ระบุ ขอดีของวันหยุดหลายวันคือได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ขณะประชาชนร้อยละ 58.36 ระบุ ข้อเสียคือกระทบต่อการทำงาน/รายได้

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่า ร้อยละ 62.34 ระบุ เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 23.50 ระบุ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.16 ระบุ ไม่แน่ใจ

Next Post

ภาพยังติดตา แม่ถูกฟ้าผ่าตายกลางไร่มัน ลูกชายลั่นไม่ขอเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ลูกชายเผยแม่พาไปรับจ้างปลูกมันเพื่อหาเงินซื้อของเข […]

คุณอาจชอบ