โพลชี้คนเครียดโควิด-19 โอดรัฐบาลรับมือช้า ค่าใช้จ่ายพุ่ง

SASITHORN

สวนดุสิตโพล เผย คนเครียดโควิดระบาด โอดรัฐบาลรับมือช้า ค่าใช้จ่ายพุ่ง เข้มใส่หน้ากากอนามัย งดไปที่เสี่ยง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,894 คน เรื่อง “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 เมื่อถามว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

โดยประชาชนคิดว่า ตนเองอยู่กลุ่มได้ พบว่า ร้อยละ 41.55 ระบุ กลุ่มปกติ รองลงมาร้อยละ 22.18 ระบุ กลุ่มเสียงสูง ร้อยละ 21.54 ระบุ กลุ่มเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 14.73 ระบุ ไม่แน่ใจว่าอยู๋กลุ่มใด

เมื่อถามถึงความรู้สึกหลังติดตามข่าวสารโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 46.04 ระบุ วิตกกังวล/เครียดมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 36.43 ระบุ วิตกกังวล/เครียดเหมือนเดิม ร้อยละ 9.66 ระบุ ไม่วิตกกังวล/ไม่เครียด

ทั้งนี้ เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าค่าใช้จ่ายประชาชนมากขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.94 ระบุ หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 73.84 ระบุ เจล/แอลกอฮอล์ ร้อยละ 47.26 ระบุ ค่าน้ำ/ค่าไฟ

เมื่อถามว่า ประชาชนมีการรับมือกับโควิด-19 อย่างไร พบว่าร้อยละ 83.32 ระบุ ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ 71.96 ระบุ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ร้อยละ 67.63 ระบุ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ /กระทรวงสาธารณสุข

ท้ายที่สุด ประชาชนร้อยละ 92.12 ระบุ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน จึงจะอยู่รอดจากโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 88.27 ระบุ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/สถานที่แออัด ร้อยละ 87.74 ระบุ ล้างมือบ่อย ๆ

Next Post

นัดเคลียร์ปัญหาหน้าห้างดังเมืองปราจีนฯ จ่อยิงดับ 2 ศพ อีก 2 เจ็บ วิ่งหนีตายทัน

พนักงานห้างดังเมืองปราจีนฯ นัดเคลียร์ปัญหา แต่คุยไ […]

คุณอาจชอบ