โรงพยาบาลตำรวจ ขอกำลังตำรวจ 90 นายช่วยงาน หลังเจ้าหน้าที่เปล ติดโควิดหลายคน

SASITHORN

รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0036.111/ ลงวันที่ 21 เม.ย. ถึง ผบช.น เรื่อง ขอสนับสนุนข้าราชการตำรวจเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ รพ.ตร. ใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายพื้นที่ มาจากแหล่ง สถานบันเทิงและการรวมกลุ่มของประชาชน

จึงมีผู้เข้ามารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อและต้องนอนพักรักษาตัวเป็นจำนวนมากใน รพ.ตร. รวมถึงพบว่ามีบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานเปล รพ.ตร. ติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ รพ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รพ.ตร. จึงได้มีหนังสือเสนอ ตร. เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น.(อคฝ.) จำนวน 30 นาย และ บช.ก.(ปพ.) จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ รพ.ตร. โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 แม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

Next Post

Diplomatic Posturing and the Power Game in Southeast Asia

Srinagar, Jammu and Kashmir, INDIA, Apr 26, 2021 & […]

คุณอาจชอบ