ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์สื่อนอก ถึงผู้ชุมนุม “เรารักคนไทยทุกคนเหมือนกันหมด”

SASITHORN

ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์สื่อนอก ถึงผู้ชุมนุม "เรารักคนไทยทุกคนเหมือนกันหมด"

วันนี้(1 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลาสหทัยสมาคม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว เพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

ช่วงหนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนิน สำนักข่าว CNN และ Channel 4 News โดย โจนาธาน มิลเลอร์ ได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์ในการชุมนุม โดยถามว่า “ประชาชนที่มารอรับเสด็จนี้ล้วนรักพระองค์ แล้วพระองค์มีพระราชประสงค์จะตรัสอะไรกับผู้ชุมนุม ที่ต้องการปฏิรูปสถาบันหรือไม่”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความเห็น เราล้วนรักพวกเขาไม่ต่างกัน” และเมื่อนักข่าวถามต่อไปว่า ยังเหลือที่ว่างสำหรับการประนีประนอมหรือไม่ ในหลวงมีพระราชดำรัสต่อไปว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งหารประนีประนอม”

ก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงเสริมว่า “เราก็รักคุณเช่นกัน”

 

Next Post

Agreement on New Business and Capital Alliance between Toyota Motor Corp and KDDI

TOKYO, Oct 30, 2020 – (JCN Newswire) – […]