CENTOGENE ได้รับการแจ้งจาก Nasdaq เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมูลค่าตลาดขั้นต่ําของหุ้นที่ถือโดยสาธารณชน

ANONG

เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และโรสต็อค ประเทศเยอรมนี และเบอร์ลิน 31 ส.ค. 2023 – Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG) (“เรา” หรือ “บริษัท”) พันธมิตรที่สําคัญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับคําตอบที่อิงข้อมูลในโรคหายากและโรคทางประสาทเสื่อม วันนี้ประกาศว่าได้รับจดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมายแจ้งเตือน) จาก Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2023 ระบุว่าบริษัทไม่สอดคล้องกับมูลค่าตลาดขั้นต่ําของหุ้นที่ถือโดยสาธารณะ (“MVPHS”) ที่กําหนดไว้ในกฎ Nasdaq สําหรับการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องในตลาด Nasdaq Global กฎระเบียบการจดทะเบียน Nasdaq 5450(b)(3)(C) กําหนดให้บริษัทรักษา MVPHS ขั้นต่ํา 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกฎระเบียบการจดทะเบียน 5810(c)(3)(D) ระบุว่าการไม่บรรลุข้อกําหนด MVPHS เกิดขึ้นหากขาดดุลดังกล่าวมีต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน โดยอิงจาก MVPHS ของบริษัทเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2023 ถึง 29 สิงหาคม 2023 บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อกําหนด MVPHS ขั้นต่ําได้อีกต่อไป การแจ้งเตือนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะนี้

ตามกฎระเบียบการจดทะเบียน Nasdaq 5810(c)(3)(D) บริษัทมีระยะเวลาปฏิบัติตาม 180 วันปฏิทิน (หรือถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024) เพื่อกลับมาสอดคล้องกับข้อกําหนด หากในช่วงเวลาปฏิบัติตาม MVPHS ของบริษัทปิดที่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทําการติดต่อกัน Nasdaq จะแจ้งให้บริษัททราบว่าบรรลุความสอดคล้องกับข้อกําหนด MVPHS แล้ว และเรื่อง MVPHS จะปิดสิ้นสุดลง

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถกลับมาสอดคล้องกับกฎ 5450(b)(3)(C) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติตาม บริษัทจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าหลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกเพิกถอน

การดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการได้รับจดหมายแจ้งเตือน บริษัทตั้งใจที่จะติดตามมูลค่าตลาดของตนระหว่างนี้และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

เกี่ยวกับ CENTOGENE

ภารกิจของ CENTOGENE คือการให้คําตอบที่อิงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย แพทย์ และบริษัทเภสัชกรรมสําหรับโรคหายากและโรคทางประสาทเสื่อม เรารวมเทคโนโลยีมัลติโอมิกส์กับ CENTOGENE Biodatabank ซึ่งให้การวิเคราะห์มิติเพื่อนําทางยุคต่อไปของการแพทย์แม่นยํา วิธีการเฉพาะของเราช่วยให้การวินิจฉัยที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือสําหรับผู้ป่วย สนับสนุนความเข้าใจของแพทย์ที่แม่นยํามากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะของโรค และเร่งและลดความเสี่ยงในการค้นพบยาเป้าหมาย การพัฒนา และการทําตลาดของเภสัชกรรม

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2006 CENTOGENE ได้มอบการวินิจฉัยที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ – สร้างเครือข่ายประมาณ 30,000 แพทย์ที่ใช้งานอยู่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงมัลติโอมิกส์ที่ได้รับการรับรอง ISO, CAP และ CLIA ของเราในประเทศเยอรมนีใช้ชุดข้อมูล Phenomic, Genomic, Transcriptomic, Epigenomic, Proteomic และ Metabolomic ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ใน CENTOGENE Biodatabank ซึ่งมีผู้ป่วยกว่า 750,000 รายจากกว่า 120 ประเทศที่หลากหลายมาก มากกว่า 70% เป็นชาวนอกยุโรป จนถึงปัจจุบัน CENTOGENE Biodatabank ได้ช่วยสร้างความเข้าใจใหม่สําหรับการตีพิมพ์วิชาการตรวจทานเพ

Next Post

CENTOGENE ได้รับการแจ้งจาก Nasdaq เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมูลค่าตลาดขั้นต่ําของหุ้นที่ถือโดยสาธารณชน

เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และโรสต็อค ประเทศเยอรมนี และเบอร์ลิน 31 ส.ค. 2023 – Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG) (“เรา” หรือ “บริษัท”) พันธมิตรที่สําคัญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับคําตอบที่อิงข้อมูลในโรคหายากและโรคทางประสาทเสื่อม วันนี้ประกาศว่าได้รับจดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมายแจ้งเตื […]