GreaterHeat ขยายขอบเขต: เปิดตัว CM Lab ในกรุงกัวลาลัมเปอร์

ANONG

เว็บ3ชั้นสูงพบกับนวัตกรรม AI เปลี่ยนโฉม

สิงคโปร์ 28 ส.ค. 2566 – GreaterHeat (www.greaterheat.com) บริษัทชั้นนําจากสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน AI และเว็บ3 เตรียมประกาศเปิดตัว CM Lab ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การขยายธุรกิจครั้งนี้เป็นการเปิดตัวบทใหม่อันน่าตื่นเต้นของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยี

เข้าสู่เวทีแห่งความสําเร็จ CM Lab ซึ่งเปิดตัวในฐานะบริษัทพี่น้องของ GreaterHeat มีบทบาทสําคัญในการขยายธุรกิจครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ AI ขั้นสูง สร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสําหรับการดําเนินงานอย่างราบรื่นของเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ AI ก้าวสําคัญนี้เน้นย้ําภารกิจของ GreaterHeat ในการสร้างสะพานเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับความต้องการของโลกแห่งความเป็นจริง โดยการผสมผสานนวัตกรรมและความสามารถในทางปฏิบัติอย่างกลมกลืน

GreaterHeat ก่อตั้งโดย David Li ในปี 2021 เริ่มให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีวิวัฒนาการที่ขยายไปมากกว่าบล็อกเชน กลายเป็นประตูสู่เว็บ3 นํามาซึ่งบริการที่หลากหลาย รวมถึงการโฮสติ้ง การเงิน และการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ – เป็นหลักฐานยืนยันถึงความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นต่อหลักการเว็บ3 ของ GreaterHeat

ตั้งแต่กลางปี 2566 GreaterHeat เริ่มก้าวเข้าสู่การเดินทางที่น่าตื่นเต้นโดยการจับคู่เซิร์ฟเวอร์ที่มุ่งเน้นเว็บ3 ของตนกับภาคส่วน AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้รวมถึงการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในความสามารถด้านการคํานวณและการจัดเก็บข้อมูล เสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัทในการพิชิตความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน AI การเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นไปสู่การเป็นผู้นําด้าน AI ในขณะที่ยังคงให้บริการเว็บ3 ไว้ด้วยนั้นเน้นย้ําถึงความคล่องตัวและความเป็นผู้นําในสองสาขาเทคโนโลยีนี้ของ GreaterHeat

กลยุทธ์ที่เน้น AI ของบริษัทหมุนรอบสองมิติหลัก:

1. เอาชนะความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐาน: GreaterHeat ลงทุนอย่างกล้าหาญในความสามารถด้านการคํานวณและการจัดเก็บข้อมูล ร่วมมือกับ Nvidia ผู้นําระดับโลกด้าน GPU เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์สําหรับการให้เช่าและการพัฒนาบริการ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ทําให้ GreaterHeat อยู่ในแนวหน้าของโครงสร้างพื้นฐาน AI พร้อมทรัพยากรระดับก้าวหน้าที่สุดเพื่อรับมือกับความต้องการที่วิวัฒนาการของภูมิทัศน์เทคโนโลยี

2. โซลูชัน AI ที่ปรับแต่ง: ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของแอปพลิเคชัน AI GreaterHeat บุกเบิกบริการการฝึกอบรมและการปรับแต่งโมเดล AI วิธีการนี้ตอบสนองต่อองค์กรที่แสวงหาโมเดล AI ที่ปรับแต่งสําหรับงานเฉพาะ ในขณะเดียวกันยังแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง กลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GreaterHeat ในการนําเสน

Next Post

การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วย Accutive Data Discovery และ Masking บน Temenos Transact/T24

แอคตัน ออนแทรีโอ 28 ส.ค. 2566 – ในโลกยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การปกป้องแอปพลิเคชัน Temenos T24 ของคุณมีความสําคัญมากขึ้นกว่าเดิม Accutive Data Discovery and Masking บนแอปพลิเคชัน Temenos T24 หรือ Transact เป็นวิธีการที่ช่วยให้บริษัทปกป้องข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบี […]