U Power Limited ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ Magnify Capital Partners เพื่อจัดตั้งกองทุนลงทุน

ANONG

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 19 ก.ย. 2566 – U Power Limited (Nasdaq: UCAR) (“บริษัท”) ผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะที่มีวิสัยทัศน์ในการกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแบตเตอรี่ EV ครบวงจรในประเทศจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (ข้อตกลง) กับ Magnify Capital Partners บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน/การลงทุนและบริหารจัดการกองทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนการลงทุน กองทุนนี้จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน และ Magnify Capital Partners จะให้คําแนะนําด้านอุตสาหกรรม สําหรับโครงการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับสถานีชาร์จแบตเตอรี่และสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งสําหรับยานยนต์สองล้อและสี่ล้อ ในประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีธุรกิจใดๆ ในประเทศโปรตุเกส ระยะเวลาของข้อตกลงนี้คือหนึ่งปี

ตามข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งการประชุมอย่างสม่ําเสมอเพื่อประเมินธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดตั้งทีมโครงการขึ้นเป็นทีมบริหารของความร่วมมือที่จะรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มที่ ทีมโครงการจะจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอเพื่อหารือกลยุทธ์การพัฒนา สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และแก้ไขปัญหาทันท่วงที

นาย Jia Li ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริษัท แสดงความเห็นว่า “เราตื่นเต้นที่ได้เริ่มความร่วมมือกับ Magnify Capital Partners ซึ่งเราเชื่อว่าจะเตรียมความพร้อมให้เราสําหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจในโปรตุเกสและภูมิภาคที่ใช้ภาษาโปรตุเกสอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเราในตลาดใหม่นี้ และคาดว่าจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและอิทธิพลทางการตลาดของเรา เรามองหาโอกาสที่จะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นของความพยายามในการพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

เกี่ยวกับ U Power Limited

U Power Limited เป็นผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะ ที่มีวิสัยทัศน์ในการกลายเป็นผู้เล่นตลาด EV ที่เน้นเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบมอดูลาร์อัจฉริยะ หรือเทคโนโลยี UOTTA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบมอดูลาร์อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อให้โซลูชันพลังงานแบตเตอรี่อย่างครบวงจรสําหรับ EV ตั้งแต่เริ่มดําเนินการในปี 2556 บริษัทได้สร้างเครือข่ายจัดหายานพาหนะในเมืองระดับล่างของประเทศจีน บริษัทได้พัฒนาสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับ EV ที่เข้ากันได้ 2 ประเภท และดําเนินการโรงงานผลิต 1 แห่งในเมืองจื่อโป่ มณฑลซานตง ประเทศจีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่: http://ir.upincar.com/

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงข่าวนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนมุมมองของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รู้จักแล

Next Post

วิวัฒนาการการวิจัยตลาด: เครื่องมือใหม่ของ Zinklar กําหนดกติกาใหม่

Zinklar แนะนําเครื่องมือขั้นสูงเช่น Conjoint Analysis และ MaxDiff ปฏิวัติการวิจัยตลาดสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 19 กันยายน 2566 – Zinklar ซอฟต์แวร์การวิจัยตลาดแบบครบวงจรที่นําเสนอข้อมูลผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ได้ประกาศเปิดตัวเมธอดโดยจิสหลายวิธีที่ล้ําสมัยใหม […]