จับตาผลสอบของอัยการ-ตร. หากพบพิรุธสามารถสั่งฟ้องคดี “บอส” ใหม่ได้

PAKPAO

จับตาผลสอบของอัยการ-ตร. หากพบพิรุธสามารถสั่งฟ้องคดี "บอส" ใหม่ได้

"สมชาย แสวงการ" สมาชิกวุฒิสภา ระบุหากผลตรวจสอบของคณะทำงานฝ่ายอัยการและตำรวจพบพิรุธในการสั่งคดี "บอส อยู่วิทยา" สามารถนำไปสู่การสั่งฟ้องคดีใหม่ได้

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา และ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แสดงความคิดกรณีการตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดีทายาทเครื่องดื่มชูกำลังขับรถชนตำรวจโดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

น่าสนใจอย่างยิ่งกับผลรายงานการสอบสวนขอบคณะกรรมการ

ชุดที่ อสส. ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับของคณะกรรมการอัยการที่มี นายอรรพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ และคณะกรรมการตรวจสอบชุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผบ.ตร. ตั้งขึ้น ภายใต้การกำกับคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธาน ที่จะต้องสรุปผลสอบทั้งหมดภายใน15วันนั้น ว่าจะพบความจริงใดบ้างและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นน้ำและกลางน้ำนี้เพียงใด

พยานใหม่หลักฐาน ที่กล่าวอ้างเสนอกันจากมูลนิธิเมาไม่ขับถึงเรื่องสารเสพติดนั้น มีอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่?

ถ้าไม่เคยมีอยู่มาก่อน…ก็น่าจะใช้เป็นพยานเอกสารใหม่ได้ครับ

  • คดี "บอส" บาน!!!
  • น้องชาย"บิ๊กป้อม"เผยอดีตกมธ.กฎหมายสนช.เตรียมแจงพันคดี"บอส"

ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบกันอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการที่อสส และผบตร ตั้งขึ้น เพื่อรักษาองค์กรอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระบวนการยุติธรรมไว้

โดยขอให้ยึดหลักการตรวจสอบและชี้แจงตามข้อเสนอของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แถลงในวันนี้

“ขอให้ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการคดีอาญากับนายวรยุทธ อยู่ วิทยา โดยละเอียดและอธิบายเหตผลอย่างชัดเจนถึงผลของคดีที่ขาดอายุความและการใช้ดุลยพินิจไม่ฟ้องคดีอาญา และตรวจสอบว่าการดําเนินการและการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย สุจริตและโปร่งใสหรือไม่ และหากพบว่ามีการดําเนินการหรือการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส ให้ พิจารณาดําเนินการและใช้ดุลยพินิจใหมให้ถูกต้อง”

และหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗ ว่าเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทําให้ศาล ลงโทษผู้ต้องหานั้นได้

ดังนั้นหากการสอบสวนอย่างจริงจังของคณะกรรมการทั้งฝ่ายอัยการหรือ สตช. พบว่า มีทุจริตพิรุธไม่โปร่งใสในส่วนใด ย่อมสั่งฟ้องคดีใหม่ได้ทั้งคดียาเสพติดและนำไปสู่การขับรถโดยประมาท(ใช้ยาเสพติด)เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้

Next Post

“เต้ย จรินทร์พร” ทำสำเร็จสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวได้เข้าอยู่

“เต้ย จรินทร์พร” สุดภูมิใจ! สร้างบ้านหลังใหม่ให้คร […]