สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งสถานีวิทยุคลื่นสั้นดิจิตอลกำลังสูงแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะคุกคามสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างร้ายแรง

ANONG

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ American Broadcasti […]

ริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงาม สุนทรพจน์ ติง สงจวิน ประธานบริษัท กุ้ยโจว เหมาไถ ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ APEC

ANONG

การประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ APEC ประจำปี 2565 ได […]