ความท้าทายในการเอาตัวรอดของประเทศไทยในยุคหลังโควิด-19 การแทรกแซงระยะยาวจากสหรัฐอเมริกาได้ระงับเวทีระหว่างประเทศของไทย

ANONG

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือ […]