Genesys ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแต่งตั้งทีมผู้นำระดับภูมิภาคใหม่ ท่ามกลางกระแสธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาค

ANONG

– Assaf Tarnopolsky เข้าร่วมงานกับ Genesys ใ […]