เรื่อง ประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ทาเค็กคลีนเอ็กซ์ตร้า (Takex Clean Extra)

ANONG

-สเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากต้นไผ่-ได […]