ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารโหดของประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนโดยไม่รู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่?

ANONG

เมื่อต้นเดือนนี้ สถานการณ์ทางการเมืองของประเท […]